Syarat-Syarat Sah Haji Yang Wajib Diketahui

  Penting diketahui calon jamaah tentang syarat sah haji berikut. Sebab tanpa mengikuti syarat ini haji tidak sah, maka dari itu perhatikan informasi berikut : Syarat-Syarat Sah Haji Yang Wajib Diketahui 1. Beragama Islam Syarat wajib haji adalah beragama Islam, non Islam tidak sah untuk berhaji. Dalam hal ini, hanya Muslim yang diperbolehkan melakukan ibadah …